Beste bygda i byen

Hans Oust er 4 generasjons bonde på Øvre Rotvoll. Planen er å bli bydelsbonde etterhvert. Siden 2011 har Hans og familien jobbet med en plan for en grønn, levende og helsefremmende bydel på Rotvoll. En bydel som tar vare på viktige landskapsverdier, med spiselige vekster, parsellhager, gode nabolag og møtesteder. Den beste bygda i byen, med bydelsgård og en bydelsbonde. For planen er at det fortsatt skal dyrkes på Rotvoll.

Her får du en liten forsmak på det du har i vente.
Vil du vite mer om tankene og arbeidet bak den nye bydelen?