Nye røtter på Rotvoll Gård

Kun fire kilometer øst fra Torget i Trondheim ligger gården Øvre Rotvoll – rett ved sjøen og rett ved marka. Her har landbruksjorda vært drevet i hundrevis av år, mens byen stadig har rykket nærmere.

Nå kommer det en helt ny bydel på jordene her. En grønn bydel som tar vare på viktige landskapsverdier og som fortsatt skal være tett på naturen. En levende bydel med balløkker, felleshager og flere sosiale møteplasser. Og ikke minst – en trygg bydel hvor det skal være godt å bo gjennom hele livet.

Gården Øvre Rotvoll har tilhørt familien Oust siden 1930. Vi har sterke bånd til området og vil selv fortsette å bo her. Derfor er det viktig for oss at vi skal ha kontroll på utbyggingen og at dette skal bli et godt sted å bo, både for gamle og nye beboere i området.   

Første byggetrinn

Vi starter på området som grenser mot Charlottenlund og Tunga i sør-øst. Her bor du tett på marka med flotte og frodige Stokkbekkdalen som nærmeste nabo, samtidig som sentrum og Rotvollfjæra bare er noen få minutter unna.

På dette området blir det rekkehus og leiligheter for alle typer mennesker i alle faser av livet.

Områdeplanen og saksdokumentene finner du her.