Nye røtter på Rotvoll Gård

Kun fire kilometer øst fra Torget i Trondheim ligger gården Øvre Rotvoll – rett ved sjøen og rett ved marka. Omgitt av boligområder og en by som vokser mot øst.

Nå kommer det en ny bydel her. En grønn bydel som tar vare på viktige landskapsverdier og som fortsatt skal være tett på naturen. En levende bydel med ball-løkker, felleshager og flere sosiale møteplasser. Og ikke minst – en trygg bydel hvor det skal være godt å bo gjennom hele livet.

Gården Øvre Rotvoll har tilhørt familien Oust siden 1930. Vi har sterke bånd til området og vil selv fortsette å bo her. Derfor er det viktig for oss at vi skal ha kontroll på utbyggingen og at dette skal bli et godt sted å bo, både for gamle og nye beboere i området.   
 

Her har vi samlet noen av tankene, visjonene og planene for bydelen. Vi har også sluppet til noen av de vi har jobbet med og latt oss inspirere av. God lesning.

Les hele magasinet