Rotvoll Gård - akkurat nå


 

Hans Oust. 4 generasjons bonde på Rotvoll gård. Småbarnsfar, historienerd og bybonde.
Og bydelsutvikler. For planen er å utvikle en bærekraftig grønn bydel på Rotvoll. Arbeidet med planen har pågått i over 10 år, målstreken nærmer seg, og det begynner å bli lov å tro på at visjonen kan bli virkelighet.

 

Det gjenstår likevel litt. Etter det som så ut som grønt lys i vinter, er det blitt nye runder og utsettelser. I mellomtiden går debatten: Hva er bærekraftig byutvikling? Hvor er det best og billigst å bygge boliger i Trondheim? Hva slags boliger og boligkonsepter er det mest behov for? Hva er det viktigste for å skape gode helsefremmende bomiljø? 

Bybonden er ikke i tvil. På Øvre Rotvoll har tida rent ut for ordinær gårdsrift for lengst. Nå er det på tide å gripe denne unike muligheten til å gi noe positivt tilbake til byen.

Her kan du holde deg oppdatert på noe av det som skjer i og rundt prosjektet. Direkte fra bybonden.

 

/ / / / /

Når byen rykker nærmere og driftsveien på Øvre Rotvoll er blitt skolevei.

 

 

Kan Rotvoll Gård bli en nøkkel til viktige utfordringer i boligmarkedet?

 

 

Hva er egentlig mest bærekraftig?

 

Ønsker du å lese hele klimarapporten, kan du lese den her:

Klimarapport