Områdeplanen til førstegangsbehandling!

Områdeplan for Øvre Rotvoll ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i bygningsrådet 25. september. Det har vært en lang og krevende prosess, men først og fremst har det vært givende.

I ettertid er vi veldig sikre på at arbeidet har beriket planen og prosjektet. Og for oss som har levd i og med dette prosjektet gjennom så mange år, er det spesielt godt å se at de opprinnelige tankene og ambisjonene står fast og preger prosjektet sterkere enn noen gang.
 
Visjonen vår har helt fra starten vært å utvikle en grønn og helsefremmende bydel. Gjennom planarbeidet har visjonen fått enda mer substans og innhold. Vi gleder oss til å presentere planen, og til å få innspill og forslag fra naboer og andre.

Hvis alt går etter planen, håper vi på sluttbehandling av planen våren 2019  – og det er da den virkelige jobben med å bygge en ny bydel begynner. Vi håper du liker det du ser.

Informasjonsmøte

Vi holdt informasjonsmøte 2. oktober 2018.

Se møtereferat fra informasjonsmøtet

Saksdokumenter

Her kan du laste ned alle saksdokumentene som PDF.
Last ned dokumentene samlet her.

1 Områdeplan Øvre Rotvoll.pdf

2 Reguleringskart, NORD, sist datert 31.08.2018.pdf

3 Reguleringskart, SØR, sist datert 31.08.2018.pdf

4 Øvre Rotvoll, områderegulering reguleringsbestemmelser.pdf

5 Vedlegg § 10.1 veg- og gatesnitt.pdf

6 Vedlegg § 10.2 Miljøprogram Øvre Rotvoll.pdf

7 Illustrasjonsplan datert 04.06.2018.pdf

8 Illustrasjonsvedlegg B11-13, 14.08.2018.pdf

9 Perspektivtegninger, datert 30.05.2018.pdf

10 Landskapssnitt, datert 08.06.2018.pdf

11 Illustrasjon rekkefølgekrav 21.06.2018.pdf

12 Brundalsforbindelsen 2-felt, datert 17.07.2017.pdf

13 Sol- og skyggevirkninger, datert 07.06.2018.pdf

14 Disposisjonsplan Byrom-og-grøntområder, datert 09.02.2018.pdf

15 Lokalt sentrum, datert 11.05.2018.pdf

16 ROS-analyse, datert 07.07.2017.pdf

17 Støyutredning områdeplan, datert 23.05.2017.pdf

18 Støyutredning detaljregulering B11 B12 B13, datert 15.12.2017.pdf

19 180905 Rotvoll planområde redusert bebyggelse.pdf

20 Hovedrapport luftkvalitet, datert 20.06.2018.pdf

21 637D Kommuneoverlegens uttalelse Øvre Rotvoll.pdf

22 Fagrapport veg og trafikk, datert 01.12.2017.pdf

23 VA-løsninger, datert 04.04.2017.pdf

24 Overvannsberegninger.pdf

25 Geoteknisk vurdering, datert 06.10.2015.pdf

26 Geoteknisk datarapport, datert 25.11.2015.pdf

27 Geoteknisk vurdering - Brundalsforbindelsen sør, datert 05.04.2017.pdf

28 Notat matjord, datert 28.04.2017.pdf