En bit av norgeshistorien

Rotvoll Gårds historie strekker seg lenger enn 1 000 år tilbake.

På Rotvoll ligger det gylne åkerlandskapet og soler seg mot fjorden slik det har gjort i uminnelige tider. Her har bønder og tjenestefolk jobbet og svettet, rikfolk svingt seg på maskeradeball og noen av Trondheims mest markante skikkelser holdt hus. 

Rotvoll Gård har vært et viktig område, og gjennom sine beboere har den også sin solide bit av norgeshistorien. Her har folk levd som grever (bokstavelig talt), og her skal folk fortsatt leve godt – i generasjoner framover.

Tidslinje

Jernalder 
Gravhauger i nærheten tyder på at det har vært bosetting her siden jernalderen

Middelalder
Eiendommen tilhørte Bakke Kloster fra middelalderen til reformasjonen.

1500-tallet
Under reformasjonen ble Øvre Rotvoll kongens eiendom. Kong Christian III behøvde imidlertid penger og solgte gården videre til den nederlandske Marcellius-familien. 

1689 
Gården blir solgt til Jens Collin, som slo eiendommen sammen med Rotvoll Nedre. 

1756 
Familien Mølmann, en av Trondheims rikeste handelsfamilier, tar over Rotvoll Gård.

I grevens tid
Datteren i huset, Stine Anna Catharina Mølmann, enearving til Mølmann-formuen, giftet seg med greve og general Carl Jacob Waldemar von Schmettow i 1778.  Samme år tok de over gården. Ekteparet var kjent for å holde noen av de mest storslagne festene i landet. Blant annet maskeradeball med et hundretalls gjester som varte til langt utpå morgenkvisten. 

Sentral i 1814 
Schmettow ble utnevnt til kommanderende general nordenfjells og var også fungerende utenriksminister og Christian Fredriks nære støttespiller i 1814. Det gjorde han til en av Norges klart mektigste menn under denne svært spennende delen av norgeshistorien.

Schmettows Allé
Greven la sin elsk på Rotvoll og brukte mye tid på å utvikle gården. Blant annet etablerte han en engelsk hage og en lang askeallé med flere hundre trær. Den bærer fortsatt grevens navn og er en populær tursti også i dag.

1800-tallet
Etter Schmettows død i 1821 ble gården igjen delt i to, og svigersønnen Hans Collin overtok Øvre Rotvoll. Etter det hadde gården flere eiere, blant annet Finne-familien som eide gården fram til 1930. 

Fram til i dag
I 1930 ble eiendommen solgt til gårdbruker Hans Oust og siden har Oust-familien eid og drevet gården. I dag er Ivar Oust gårdbruker på Øvre Rotvoll. Også to av hans tre sønner bor på gården med sine familier.

Nye røtter
Nå bygger familien Oust en helt ny bydel på jordene på Øvre Rotvoll. Her kommer det rekkehus, leiligheter, hager, balløkker og andre sosiale møteplasser i det som skal bli et grønt og levende boområde.

Det blir kanskje ikke helt som i grev Schmettows tid, men Rotvoll Gård skal fortsatt være en god plass å bo for alle typer mennesker i alle faser av livet.